Skład zarządu

FunkcjaImię i Nazwisko
Prezes oddziału Czesław Wilk tel 792858599
Sekretarz oddziału Józef Pawłowski tel. 604359657
V-ce Prezes do spraw finansowych Jerzy Mania tel. 501754037
V-ce Prezes do spraw LOTOWYCHRoman Raczyński tel. 505365495
CZŁONEKPaweł Mączka 795450341
CzłonekStanisław Kocot tel.511750735
Członek Jan Fatyga tel. 535374786

Skład komisji rewizyjnej

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącyBolesław Nowak
SekretarzPaweł Matunin
CzłonekStanisław Klich
CzłonekWitold Zając
CzłonekAdam Milka

Skład komisji dyscyplinarnej

FunkcjaImię i Nazwisko
PrzewodniczącyAndrzej PAJDA
SekretarzJan Hofler
CzłonekAndrzej KOT
CzłonekTADEUSZ MERTA
CzłonekZygmunt Wójcik

Skład komisji lotowej

FunkcjaImię i Nazwisko
Przewodniczący Komisji LotowejRaczyński Roman
sekretarzBolesław Nowak
członekPAWŁOWSKI JÓZEF
członekMączka Paweł
członekWITOLD ZAJĄC

Skład komisji zegarowej

FunkcjaImię i Nazwisko
Przew. Kom. ZegarowejZamrzycki Paweł
sekretarzStanisław Klich
członekStanisław KOCOT
członekZenon Brzeska
członekHOFLER JAN

Delegaci do Okręgu

FunkcjaImię i Nazwisko
PrezesCzesław Wilk
v-ce do spraw finansowychJerzy Mania
CZŁONEKPaweł Mączka
SekretarzJózef Pawłowski
V-ce Prezes do spraw LOTOWYCHRoman Raczyński

Delegaci do Oddziału

FunkcjaImię i Nazwisko
Prezes OddziałuCZESŁAW WILK
V-ce Prezes do spraw finansowychJERZY MANIA
CZŁONEKPAWEŁ MĄCZKA
v-cePrezes do spraw LOTOWYCHROMAN RACZYŃSKI
Sekretarz OddziałuJÓZEF PAWŁOWSKI
Członek ZarząduSTANISŁAW KOCOT
Członek ZarząduJAN FATYGA
Prezes sekcji GołonógWITOLD ZAJĄC
Członek kom. dyscyplinarnejANDRZEJ KOT
Członek kom. dyscyplinarnejZYGMUNT WÓJCIK
Sekretarz kom .RewizyjnejPAWEŁ MATUNIN
Sekretarz sekcji GołonógTADEUSZ DRUŻYŃSKI
DELEGATRAFAŁ NIEDZIELA
Skarbnik sekcji StrzemieszyceBOGUSŁAW TOMCZYK
Sekretarz kom. LotowejGRZEGORZ URBAŃCZYK
Sekretarz kom. ZegarowejZENON BRZESKA
Członek kom. RewizyjnejADAM MILKA
DELEGATSTANISŁAW BAL
DELEGATJÓZEF SZAŁEK
DELEGATHENRYK SWOBODA
DELEGATSTANISŁAW MARZEC
Sekretarz kom. DyscyplinarnejJAN HOFLER
Przewodniczący kom.RewizyjnejBOLESŁAW NOWAK
Przewodniczący kom.DyscyplinarnejANDRZEJ PAJDA
DELEGATWŁODZIMIERZ TOMALAK
DELEGATROMAN MACEK
DELEGATHENRYK WARSKI
DELEGATLESZEK JAWORSKI
Członek kom.RewizyjnejSTANISŁAW KLICH
Członek kom.DyscyplinarnejTADEUSZ MERTA
DELEGATJAN WYSZKOWSKI
DELEGATSTANISŁAW STOCHMAL

Skład Zarządów Sekcji

FunkcjaImię i Nazwisko
PREZES SEKCJI GOŁONÓGWITOLD ZAJĄC
SEKRETARZ SEKCJI GOŁONÓGTADEUSZ DRUŻYŃSKI
SKARBNIK SEKCJI GOŁONÓGCZESŁAW GLABA
Prezes Sekcji StrzemieszyceCZESŁAW WILK
Sekretarz Sekcji StrzemieszyceGRZEGORZ URBAŃCZYK
Skarbnik Sekcji StrzemieszyceBogusław Tomczyk
Prezes Sekcji ZagórzeJÓZEF PAWŁOWSKI
Sekretarz Sekcji ZagórzeSTANISŁAW KLICH
Skarbnik Sekcji ZagórzeBOLESŁAW NOWAK